Jak zabránit obnově smazaných dat na disku – NTFS ?

Co třeba příklad, kdy mám na počítači nebo serveru nějaká data, která nechci aby čelt někdo jiný (server bude využívat cizí admin a já zde ukládal důvěrná data). Data na serveru smažu, ale to nikomu nezabrání aby byla data obnovena. Tedy dokud neprovedu alespon jedno přepsání na disku v místě, kde byla původní data zapsána.

K tomuto nám slouží integrovaný nástroj cipher.exe .  Tento nástroj je dostupný už od Windows Serveru 2003 :\, no já o něm teda fakt nevěděl :). Na tyhle věci jsem do nedávna používal specilizovaný nástroj třetí strany 🙂 .

cipher

 

C:\Users\svobodma>cipher /?

Displays or alters the encryption of directories [files] on NTFS partitions.

CIPHER [/E | /D | /C]
[/S:directory] [/B] [/H] [pathname […]]

CIPHER /K [/ECC:256|384|521]

CIPHER /R:filename [/SMARTCARD] [/ECC:256|384|521]

CIPHER /U [/N]

CIPHER /W:directory

CIPHER /X[:efsfile] [filename]

CIPHER /Y

CIPHER /ADDUSER [/CERTHASH:hash | /CERTFILE:filename | /USER:username]
[/S:directory] [/B] [/H] [pathname […]]

CIPHER /FLUSHCACHE [/SERVER:servername]

CIPHER /REMOVEUSER /CERTHASH:hash
[/S:directory] [/B] [/H] [pathname […]]

CIPHER /REKEY [pathname […]]

/B Abort if an error is encountered. By default, CIPHER continues
executing even if errors are encountered.
/C Displays information on the encrypted file.
/D Decrypts the specified files or directories.
/E Encrypts the specified files or directories. Directories will be
marked so that files added afterward will be encrypted. The
encrypted file could become decrypted when it is modified if the
parent directory is not encrypted. It is recommended that you
encrypt the file and the parent directory.
/H Displays files with the hidden or system attributes. These files
are omitted by default.
/K Creates a new certificate and key for use with EFS. If this
option is chosen, all the other options will be ignored.

Note: By default, /K creates a certificate and key that conform
to current group policy. If ECC is specified, a self-signed
certificate will be created with the supplied key size.

/N This option only works with /U. This will prevent keys being
updated. This is used to find all the encrypted files on the
local drives.
/R Generates an EFS recovery key and certificate, then writes them
to a .PFX file (containing certificate and private key) and a
.CER file (containing only the certificate). An administrator may
add the contents of the .CER to the EFS recovery policy to create
the recovery key for users, and import the .PFX to recover
individual files. If SMARTCARD is specified, then writes the
recovery key and certificate to a smart card. A .CER file is
generated (containing only the certificate). No .PFX file is
generated.

Note: By default, /R creates an 2048-bit RSA recovery key and
certificate. If ECC is specified, it must be followed by a
key size of 256, 384, or 521.

/S Performs the specified operation on the given directory and all
files and subdirectories within it.
/U Tries to touch all the encrypted files on local drives. This will
update user’s file encryption key or recovery keys to the current
ones if they are changed. This option does not work with other
options except /N.
/W Removes data from available unused disk space on the entire
volume. If this option is chosen, all other options are ignored.
The directory specified can be anywhere in a local volume. If it
is a mount point or points to a directory in another volume, the
data on that volume will be removed.
/X Backup EFS certificate and keys into file filename. If efsfile is
provided, the current user’s certificate(s) used to encrypt the
file will be backed up. Otherwise, the user’s current EFS
certificate and keys will be backed up.
/Y Displays your current EFS certificate thumbnail on the local PC.
/ADDUSER Adds a user to the specified encrypted file(s). If CERTHASH is
provided, cipher will search for a certificate with this SHA1
hash. If CERTFILE is provided, cipher will extract the
certificate from the file. If USER is provided, cipher will
try to locate the user’s certificate in Active Directory Domain
Services.
/FLUSHCACHE
Clears the calling user’s EFS key cache on the specified server.
If servername is not provided, cipher clears the user’s key cache
on the local machine.
/REKEY Updates the specified encrypted file(s) to use the configured
EFS current key.
/REMOVEUSER
Removes a user from the specified file(s). CERTHASH must be the
SHA1 hash of the certificate to remove.

directory A directory path.
filename A filename without extensions.
pathname Specifies a pattern, file or directory.
efsfile An encrypted file path.

Used without parameters, CIPHER displays the encryption state of the
current directory and any files it contains. You may use multiple directory
names and wildcards. You must put spaces between multiple parameters.

 

MS Exchange 2010 v DAG-u je choulostivý na změnu fyzických sektorů při replikaci transakčních logů v režimu “block mode”

images

Jestli máte MS Exchange 2010 server v DAG-u na více mašinách a neprovádíte pravidelné instalace firmware na diskové řadiče serverů, může se vám přihodit jedna nepříjemnost. Známá věc je, že pro možnost mít Mailbox servery v DAG-u je zapotřebí, aby všechny členské servery měli stejné označení pro jména, jednotky disků, kde budou uloženy DB a transakční logy. Také se to ale týká velikosti fyzických sektorů disků. Mimochodem tuto informaci najdete na oficiálním webu Microsoftu –  Exchange storage configuration options V default nastavení budete mít pravděpodobně velikost fyzických sektorů na 512B. V případě, že se vám poškodí řadič, nebo je zapotřebí vyměnit baterku na řadiči disků vám obvykle servisák spolu s komponentou provede i instalaci nejnovějšího firmware a tím vám v některém případě automaticky změní instalací velikost fyzických sektorů.

Obecně s tím nebude problém, protože dnešní operační systémy podporují tzv. Advanced format, odkaz na pěkný článek – advanced-format-prichazeji-pevne-disky-se-4k-sektor

Ovšem v případě, že máte MS Exchange 2010 SP1 a vyšší, replikace transakčních logů vám poběží ve výchozím nastavení v režimu “Block Mode”, tedy používání bufferů na všech Mailbox serverech v DAG-u. MS Exchange vám kontroluje velikost datových bloků a v případě nesouladu velikosti fyzických sektorů na pasivní kopii Db + Transakční log vám přestane zapisovat a aktualizovat data v pasivní kopii DB.  Jak toto vyřešit ? Provést aktualizaci na všech serverech a tedy v některých scénářích provést dost práce, u které se můžete i trochu zapotit :). Protože se může jednat částečně i o virtuální servery, připravil jsem malou ukázku otestování disků VHD a VHDX na již aktualizovaném diskovém řadiči (aktualizace provedla změnu velikosti fyzických sektorů z 512B na 4KB) Server Fujitsu Primergy RX300 S6

Tady to je: )

 

Physical Disks (Server Fujitsu Primergy RX300 S6)

 

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo c:

NTFS Volume Serial Number :       0x4028750a28750068

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x000000003a27e7ff

Total Clusters :                  0x000000000744fcff

Free Clusters  :                  0x0000000006f5df5d

Total Reserved :                  0x0000000000000ff0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x000000000be00000

Mft Start Lcn  :                  0x00000000000c0000

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x00000000000cbe00

Mft Zone End   :                  0x00000000000cc820

Resource Manager Identifier :     B2BFCF04-1D79-11E4-9ACC-0019999200EA

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo f:

NTFS Volume Serial Number :       0x0ea859aba85991d7

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000073f7dff

Total Clusters :                  0x00000000073f7dff

Free Clusters  :                  0x00000000054926b4

Total Reserved :                  0x0000000000020040

Bytes Per Sector  :               4096

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 4096

Clusters Per FileRecord Segment : 1

Mft Valid Data Length :           0x0000000000100000

Mft Start Lcn  :                  0x00000000000c0000

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x00000000000c0100

Mft Zone End   :                  0x00000000000cc820

Resource Manager Identifier :     CBF966D0-1F65-11E4-80B9-0019999CD753

 

 Virtuální disky VHD, VHDX používané v Microsoft OS a Hyper-V  umístěné na fyzických discích viz. výše

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhd disk H: je ulozen na disku C:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo h:

NTFS Volume Serial Number :       0xa0da4950da4923be

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       512

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3C4-372D-11E4-80BA-0019999CD753

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhdx disk I: je ulozen na disku C:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo I:

NTFS Volume Serial Number :       0x6cce64b8ce647be8

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3D3-372D-11E4-80BA-0019999CD753

PS C:\Users\administrator.VDI>

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhd disk J: je ulozen na disku F:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo J:

NTFS Volume Serial Number :       0x1a0487290487074b

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       512

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3ED-372D-11E4-80BA-0019999CD753

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhdx disk k: je ulozen na disku F:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo k:

NTFS Volume Serial Number :       0x6c8ca2ec8ca2b04e

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3FD-372D-11E4-80BA-0019999CD753

Šetřič obrazovky s tématem kultovního filmu Matrix :)

Nevím co mě to popadlo, ale asi 14 let od vydání prvního dílu tohoto kultovního filmu jsem opět zatoužil, mít šetřič obrazovky s tématem Matrix. No Většina těchto šetřičů frčela v době, kdy bylo standartem mít nainstalovaný Win 98 – Win XP. Taky asi všechny šetřiče, které jsou dostupné ke stáhnutí končí podporou Win XP. Několik jsem jich vyzkoušel a musím říct, že mě to téměř odradilo, mít explicitní šetřič na NB, který používám i v práci. Naštěstí jsem je všechny nejdříve testoval na NB, který používám jen pro testování apod.  Většina z vyzkoušených šetřičů, které vyžadovali instalaci, šli nainstalovat (instalace mi v případě šetřiče moc nepotěšila). Po instalaci pak šetřič buď vůbec neběhal, nebo jen žral výkon a  obraz s šetřičem se sekal :(. Nakonec jsem objevil jeden na webu stahuj.cz,  konkrétně na stránce –  http://www.stahuj.centrum.cz/uprava_plochy/screensavery/yzmatrix-screen-saver/

V mém Veřejném úložišti OneDrive, na těchto stránkách můžete najít soubor yzmatrix.scr, který jsem vytáhl z testovacího NB po instalaci. Instalace pravděpodobně neudělá nic jiného než, že tento soubor rozbalí do složky c:\windows. Pro ty, kteří se chtějí instalaci raději vyhnout je vám k dispozici. Jak jsem již napsal, soubor pak zkopírujte do C:\WINDOWS.

Matrix