Zobrazení velikosti diskových sektorů ve Windows

Toto je způsob jak si ve Windows můžete nechat zobrazit velikost diskových sektorů. Funguje v cmd.exe nebo v powershellu

#wmic

#wmic:root\cli>diskdrive

nebo

#fsutil fsinfo ntfsinfo c:

disk

 

Understanding the Impact of Large Sector Media for IT Pros

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh147334(v=ws.10).aspx