MIM 2016 SP2 on S2k12R -> in-place upgrade of Windows Server 2012R2 to 2019

This article could be helpful for anyone who is managing existing installation of MIM 2016 SP2 on Windows Server 2012 R2 and need to perform upgrades to extend Microsoft support to year 2026 (end of support for MIM 2016 SP2)

Software versions before upgrade:

 • 2 x MIM 2016 SP2 portals (using SharePoint foundation 2013 ) hosting on Windows Server 2012 R2
 • 1 x MIM 2016 SP Sync server hosting on Windows Server 2012 R2
 • MS SQL 2016 SP3 DB server for portals & sync service, hosting on Windows Server 2012 R2

Expected software versions after upgrade:

 • MIM 2016 SP2 portals – > hosting on Windows Server 2019 & SharePoint 2016
 • MIM 2016 SP Sync server – > hosting on Windows Server 2019
 • MS SQL 2016 DB server – > hosting on Windows Server 2019

Upgrade will be performed in following order

 1. MIM PORTALS servers
 2. MIM Sync Server
 3. MIM DB Server

Upgrade of MIM PORTALS servers

 1. Perform backup of your system
 2. backup config file „Microsoft.ResourceManagement.Service.exe.config“ in installation path, default is – > C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Service or whole „Service“ folder, it is up to you
 3. Uninstall correctly MIM components via add/remove SW in control panel
 4. Uninstall correctly SharePoint via add/remove SW in control panel
 5. Mount installation media of Server 2019, run setup.exe
 6. Select installation „Desktop Experience“ & „keep app and files“ !
 7. In-place upgrade of OS can takes hours, be patience
 8. Once server is up and you can logon via RDP, install all Windows patches
 9. Verify if server still has configured static DNS servers! My VM’s lost this configuration !
 10. Run MS SQL Agent on DB server!
 11. Install SharePoint 2016 (needs key, this version is not free like it is with SP 2013 Foundation, which ends 2023 ) , follow steps describe on Microsoft web site, it works in this case fine 🙂 – Configure SharePoint for Microsoft Identity Manager 2016 | Microsoft Docs
 12. Use existing MS SQL DB server
 13. In manual above, replace service accounts for already existing accounts used in original MIM/SP installation, same for the name of your portal http://identityportal.xxxxxxx.local/
 14. Once SharePoint installation is done, verify that web site is running
 15. Run MIM installation (follow installation wizard). During the MIM installation, use existing FIM DB used by original portal installation!
 16. If your installation is not already with SP2, install MIM and once it finish, continue with installation and install MIM 2016 SP2 for portal
 17. Overwrite new Microsoft.ResourceManagement.Service.exe.config by old (backup) file, original config in my case contains extra lines for SMS and etc.
 18. Run portal
 19. All settings as workflows, RCDC, email templates, … etc. should be there! because uninstallation did not remove it, 🙂 which is good 🙂
 20. Do some tests, but PORTAL should be ok
 21. Do the same on second MIM PORTAL

Upgrade of MIM SYNC server

 1. Perform backup of your system
 2. Stop MIM Sync service (for MIM SYNC, I did NOT uninstall MIM Sync service!)
 3. Disable schedule tasks, Shutdown MIM PORTALS
 4. Install Windows Server 2019 (in-place) , select installation „Desktop Experience“ & „keep app and files“ !
 5. In-place upgrade of OS can takes hours, be patience
 6. Once server is up and you can logon via RDP, install all Windows patches
 7. Verify if server still has configured static DNS servers! My VM’s lost this configuration !
 8. After install, re-run installation of MIM Sync (will fix MIM Sync after OS in-place), select configure
 9. Re-run SP2 if installation of MIM 2016 is not already with SP2
 10. Verify if Sync console is working
 11. Enable scheduled tasks
 12. Run full , delta sync and verify that all is working fine

Upgrade of DB server

 1. Perform backup of your system
 2. Shutdown MIM Portals and Sync server
 3. Stop all MS SQL services
 4. Install Windows Server 2019 (in-place) , select installation „Desktop Experience“ & „keep app and files“ !
 5. In-place upgrade of OS can takes hours, be patience
 6. Once server is up and you can logon via RDP, install all Windows patches
 7. Verify if server still has configured static DNS servers! My VM’s lost this configuration !
 8. Open MS SQL MGMT and verify that all work fine
 9. Start MIM PORTALS and SYNC server

How change MS SQL Collation, JAK změnit MS SQL Collation

SQL_Server

Jednou jsem takhle prováděl nějaké testování vypečené aplikace a když se mi ji nedařilo nainstalovat, zjistil jsem, že mám v MS SQL nastaveno špatně Collation (ve zkratce. – používá se pro  řazení znaků v MS SQL). No nejsem MS SQL guru a tak jsem upřímně poprvé na něco takového narazil.  V minulosti se prostě nevyskytla chybka ohledně této konkrétní věci a tak nebylo třeba se  ji zabývat. Jenže co když už máte MS SQL server nainstalovaný a nakonfigurovaný ?  Server se dá reinstalovat, což jsem stejně nakonec udělal :), protože jsem si vybral i špatnou verzi MS SQL,  ale Collation se dá změnit i bez reinstalace MS SQL.

Protože jsem dnes opět instaloval MS SQL server pro otestování app a opět jsem narazil na špatný výběr Collation v MS SQL serveru, rozhodl jsem se podělit se a vložit na tyto stránky postup,  jak lze Collation rychle změnit. Zde je prověřený postup.

 

1. Zastavte všechny MS SQL služby / (stop all MS SQL services )

2. V příkazové řádce cmd.exe pod administrátorem spusťte následující příkaz (verzi Collation je na vás, já přikládám tu , kterou jsem potřeboval) / (in cmd.exe run command let below)

Setup /QUIET /ACTION=REBUILDDATABASE /INSTANCENAME=<InstanceName>
/SQLSYSADMINACCOUNTS=<AdminAccount> /[SAPWD=<Password>
/SQLCOLLATION=Latin1_General_CI_AS

3. Spusťte všechny MS SQL služby / ( start all MS SQL services)

 

MSSQLCollation

Jak připojit SQLDeveloper k OracleDB – školní projekt; How Connect SQLDeveloper to OracleDB

Toto je návod jak připojit SQLDeveloper k OracleDB – Express .(V mém případě běží Oracle DB na Oracle Linuxu, který je virtualizovaný a běží na stejném železe, ze kterého se budu připojovat (notebook) Hyper-V)

Oracle

1. Je potřeba mít z počítače ze kterého se budete připojovat k OracleDB TCP/IP spojení. (ping vám toto spojení ověří) VMWARE Player umožnuje NAT

2. Pokavaď toto spojení nemáte, je potřeba nastavit si sítovou kartu na obou stranách a být v stejném subnetu.

kontrola stavu sítové karty na Lunxu Oracle DB:

IP

Teď si nastavíme Hosts file

IP v hosts musí samozřejmě odpovídat vaší lokální IP

#vi /etc/hosts

hosts

Protože jsem si změnil globální jménu db na ORACLEDBA (není nutné, ale pro jistotu udávám všechny změny v nastavení)

Provádí se z SQLPLUS.

#su – oracle

#sqlplus / as sysdba

renameGlobalName

renamedGlobalName

Vyskočíme z SQLPLUS příkazem #exit

Vlezeme si do adresáře, kde máme uložené soubory listener.ora a tnsnames.ora

oracleSettings

Upravíme listener.ora dle obrázku (pozor na mezery a znaky, velikost znaku v závorkách, chybějící mezera třeba před = vám zadělá na problémy :))

listener.ora

A nyní tnsname.ora

tnsname.ora

Ted můžeme vyzkoušet, že nám běží listener, viz. obrázek mě už nyní běží v pořádku.

#lsnrctl start listener

lsnrctl_start

 

Nyní si vytvoříme uživatele, kterého budeme používat pro připojení do Oracle DB z SQLDeveloperu. Můžete použít i implicitního uživatele „admin“, ale pro náš školní projekt bude lepší, když uživatel nebude obsahovat žádné tabulky. Ty si poté budeme moci vytvořit z SQLDeveloperu. „Uživateli musíme přiřadit oprávnění „connect, resource, dba„. V našem případě mu dáme nejvyšší oprávnění „dba„, ale standartně by to tak být němělo“

Dostaneme se opět do SQLPLUS (tučné si zadejte dle uvážení, poslední root představuje heslo uživatele martin)

#sqlplus / as sysdba

#create user martin identified by root

create_user

Nyní je čas nastavit si SQLDeveloper. viz obr.

SQLDeveloper

 

SQLDeveloperConnect

MEMORY_TARGET not supported on this system = rozběhni si vlastní Oracle DB, ať máš na čem dělat úkoly do školy :)

O Linuxu na svém blogu nic nepíšu, ale dneska udělám vyjímku.

Tak jsme dostali za DU 🙂 rozběhnout testovací Oracle DB ve virtuálním prostředí. No měl jsem tu smůlu a několik dalších studentů, že již  připravený Linux + Oracle BD od Oraclu nechtěl naběhnout. Konkrétně mi to hodilo „This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU. Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU.“

 

No podporu VT-d jsem měl zaplou, navíc používám Windows 8.1 x64  + Hyper-V……..  Chvilku jsem se zabýval jak to rozběhat na VirtualBoxu, ale moc času jsem s tím ztratit nechtěl. Sehnal jsem si tedy již nainstalovaný Oracle Linux x64 od kolegy. Oracle DB jsem trochu ponastavil (:) hodně mi pomohl internet) a spustil. Když jsem však zkusil DB spustit příkazem „startup“

dostal jsem hlášku  – „MEMORY_TARGET not supported on this system“

Řešení je následující, dostaňte se do Linux shell.

editujte podle obrázu, velikost paměti nedávejte větší než máte dostupnout RAM = #vi /etc/fstab  a pak raději proveďte restart serveru „příkaz“ # init 6

oracle