Jak rozběhat síťové rozhraní v VM Oracle Linux 6.5, pod platformou Hyper-v v.3 (windows 8.1)

Tento článek je revizí postupu z linku viz.níže.
Původní postup popisuje úpravy na verzi Oracle Linux 6.3. Chtěl bych tímto poděkovat autorovi původního článku. Děkuji.
Postup mi pomohl a tak jsem ho zaznamenal pro další čtenáře, 
kteří budou tento problém řešit na novější verzi Oracle Linux než uvádí původní článek.
Link:http://blogs.technet.com/b/gbanin/archive/2013/04/02/how-to-install-oracle-linux-6-update-3-on-hyper-v-2012-with-lis-3-4.aspx
Stáhněte si Integration Services Hyper-V: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34603 
nebo je také najdete ve veřejné části mého úložiště OneDrive,
který najdete v pravém menu těchto stránek."LinuxICv34.iso"

Toto je zrevidovaný postup oživení síťové karty ve VM Oracle Linux.

Veškeré úpravy zde popsané děláte na vlastní zodpovědnost.
Provedeno úspěšně na Windows 8.1 Hyper-V v.3, VM OS Oracle Linux 6.5.

Edit /etc/grup.conf

# vi /etc/grub.conf set default = 1

1

 

vi /etc/sysconfig/kernel, smažte –uek  z  řádku DEFAULT KERNEL –uek

2

Proveďte restart ( povinné )

Vložte ISO LIS 3.4 do virtual dvd

Přihlašte se do OS

# mount /dev/cdrom /media

# cd /media/RHEL63

 6

Nainstalujte Hyper-V Integration Services

# ./install.sh

3

 

Shutdown VM

Přidejte sítový adaptér (ne legacy)

5

# cd /etc/sysconfig/network-scripts

# cp ifcfg-lo ifcfg-eth0

Nakonfigurujte IP , viz obrázek níže

Jestliže vám příkaz #ifconfig -a  vrátí jiné číslo sítového adaptéru, př. ifcfg-eth4, přejmenujte v /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 na ifcfg-eth4

# vi ifcfg-eth0

8

# vi /etc/sysconfig/network (jestliže neexistuje, vytvořte jej )

9

Konfigurace DNS

# vi /etc/resolv.conf

nebo proveďte přes GUI (vyvoláno příkazem níže)

# system-config-network utility

10

Nastartujete sítové rozhraní 0
# ifup eth0
Nechte si zobrazit nastaveni sítové karty
# ifconfig

Případně zkuste restartovat sítové rozhraní

# cd /etc/init.d/

#./network restart

No , mě se to povedlo, nyní můžu přistupovat k stanici přes Putty SSH, či můžu poslat VM na veřejnou síť, prostě podle potřeb.

11

jedná se info ohledně Linux Integration Services
#/sbin/modinfo hv_vmbus

Přikládám seznam dalších příkazů pro alternativu nastavení systému

system-config-authentication
system-config-date
system-config-display
system-config-kdump
system-config-keyboard
system-config-language
system-config-lvm
system-config-network
system-config-network-cmd
system-config-network-gui
system-config-network-tui
system-config-printer
system-config-securitylevel
system-config-securitylevel-tui
system-config-selinux
system-config-services
system-config-soundcard
system-config-time
system-config-users

 

 

 

convert VHD to VMDK

 

Use useful tool StarWind, which You will find in my OneDrive and convert VHD to VMDK 🙂 – StarWind nástroj pro zkonvertovaní VDH najdete na těchto stránkách v pravé části „Veřejné“.

OneDrive is on right side of this WebPage.

 

Výstřižek

 

 

How convert VHDX to VHD / Jak zkonvertovat VHDX do VHD , Windows 8.1 x64 + Hyper-V

My OS is  Windows 8.1 x64 + Hyper-V feature, powershell v4,

[environment]::Version

Major Minor Build Revision
—– —– —– ——–
4 0 30319 34011

 

 

———————————————————————————-

Run Powershell as Administrator, use command Convert-VHD
Convert-VHD -Path ‚.\OracleLinux po instalaci ORADB a httpd.vhdx‘ -DestinationPath ‚.\OracleLinux po instalaci ORADB a httpd.vhd‘

 

VHDXtoVHD

Hyper-V: Jak jednoduše zkopírovat file z Host serveru na Quest VM / How simple copy file from Host srv to Quest VM

Pro ještě jednodušší zkopírování jsem poupravil command do scriptu.  Nejprve je však nutné mít na quest VM zapnutou podporu „Quest Services“, která je součástí Integration Services. V nastavení VM viz. obr zaškrtěte poslední políčko.

Cílová složka nemusí na VM Questu existovat, o to se stará parametr  „FileSource HOST -CreateFullPath“

 

copz file HV

Samotný příkaz : Copy-VMFile

$VMNAME = read-Host „Insert Virtual Machine Name, you can see in Hyper-V Manager“
$SP = read-Host „Source Path + Name of file“
$DP = read-Host „Destination Path + Name of file“
$run = Copy-VMFile -VMName $VMNAME -SourcePath $SP -DestinationPath $DP -FileSource HOST -CreateFullPath
if ($?)
{
$run
Write-Host „Done“
}
else
{
Write-Host „Failed“
}
sleep 5