Hyper-V: Jak jednoduše zkopírovat file z Host serveru na Quest VM / How simple copy file from Host srv to Quest VM

Pro ještě jednodušší zkopírování jsem poupravil command do scriptu.  Nejprve je však nutné mít na quest VM zapnutou podporu „Quest Services“, která je součástí Integration Services. V nastavení VM viz. obr zaškrtěte poslední políčko.

Cílová složka nemusí na VM Questu existovat, o to se stará parametr  „FileSource HOST -CreateFullPath“

 

copz file HV

Samotný příkaz : Copy-VMFile

$VMNAME = read-Host „Insert Virtual Machine Name, you can see in Hyper-V Manager“
$SP = read-Host „Source Path + Name of file“
$DP = read-Host „Destination Path + Name of file“
$run = Copy-VMFile -VMName $VMNAME -SourcePath $SP -DestinationPath $DP -FileSource HOST -CreateFullPath
if ($?)
{
$run
Write-Host „Done“
}
else
{
Write-Host „Failed“
}
sleep 5