Jak připojit SQLDeveloper k OracleDB – školní projekt; How Connect SQLDeveloper to OracleDB

Toto je návod jak připojit SQLDeveloper k OracleDB – Express .(V mém případě běží Oracle DB na Oracle Linuxu, který je virtualizovaný a běží na stejném železe, ze kterého se budu připojovat (notebook) Hyper-V)

Oracle

1. Je potřeba mít z počítače ze kterého se budete připojovat k OracleDB TCP/IP spojení. (ping vám toto spojení ověří) VMWARE Player umožnuje NAT

2. Pokavaď toto spojení nemáte, je potřeba nastavit si sítovou kartu na obou stranách a být v stejném subnetu.

kontrola stavu sítové karty na Lunxu Oracle DB:

IP

Teď si nastavíme Hosts file

IP v hosts musí samozřejmě odpovídat vaší lokální IP

#vi /etc/hosts

hosts

Protože jsem si změnil globální jménu db na ORACLEDBA (není nutné, ale pro jistotu udávám všechny změny v nastavení)

Provádí se z SQLPLUS.

#su – oracle

#sqlplus / as sysdba

renameGlobalName

renamedGlobalName

Vyskočíme z SQLPLUS příkazem #exit

Vlezeme si do adresáře, kde máme uložené soubory listener.ora a tnsnames.ora

oracleSettings

Upravíme listener.ora dle obrázku (pozor na mezery a znaky, velikost znaku v závorkách, chybějící mezera třeba před = vám zadělá na problémy :))

listener.ora

A nyní tnsname.ora

tnsname.ora

Ted můžeme vyzkoušet, že nám běží listener, viz. obrázek mě už nyní běží v pořádku.

#lsnrctl start listener

lsnrctl_start

 

Nyní si vytvoříme uživatele, kterého budeme používat pro připojení do Oracle DB z SQLDeveloperu. Můžete použít i implicitního uživatele „admin“, ale pro náš školní projekt bude lepší, když uživatel nebude obsahovat žádné tabulky. Ty si poté budeme moci vytvořit z SQLDeveloperu. „Uživateli musíme přiřadit oprávnění „connect, resource, dba„. V našem případě mu dáme nejvyšší oprávnění „dba„, ale standartně by to tak být němělo“

Dostaneme se opět do SQLPLUS (tučné si zadejte dle uvážení, poslední root představuje heslo uživatele martin)

#sqlplus / as sysdba

#create user martin identified by root

create_user

Nyní je čas nastavit si SQLDeveloper. viz obr.

SQLDeveloper

 

SQLDeveloperConnect

marwin se představuje:

IT Engineer Design, Implementation and Administration of Microsoft products. Active Directory and MS Exchange systems, Hyper-V, SCOM
Příspěvek byl publikován v rubrice Others. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.