Jak naplnit atribut “thumbnailPhoto” pro fotku v AD kterou lze užít v MS Exchange, Lync,….

Připravte si fotku uživatele v *.jpg do max velikosti 10kb

Z powershellu s modulem ActiveDirectory zadejte.

$photo = [byte[]](Get-Content C:\jpg\photo.jpg -Encoding byte)
Set-ADUser user1 -Replace @{thumbnailPhoto=$photo}

 

Kontrola naplnění atributu

get-ADUser user1 -Properties thumbnailPhoto