How change scope / jak změnit scope pro vyhledávání a práci s objekty(mailbox) v celém AD Forestu (AD, MS Exchange 2010/2013)

V případě členitého AD Forestu se nám při vyhledávání objektů (např. mailboxů) v jiné než v ROOT domain stane,  že objekt nebyl nalezen. Můžeme použít  Get-Mailbox -IgnoreDefaultScope,  ale ne vždy nám to problém vyřeší.

Pro změnu scope a odstranění překážek nám nejvíce pomůže příkaz

Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True

 

🙂

Events – Events 1659, 1481, and 1173, “The naming context is in the process of being removed or is not replicated from the specified Server”

After remove domain from forest I cannot replicate rest of domain without error “The naming context is in the process of being removed or is not replicated from the specified Server”. Microsoft offer HOTFIX for that ! “: http://support.microsoft.com/kb/2413670/en-us

Hotfix you can download from my skydrive “verejne” in right side panel. “require restart of server”