get computer AD site / jak zjistit AD site z powershellu (fuck jednoduchý příkaz)

[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectorySite]::GetComputerSite()