Novinky v Powershell v 5

Transcript loggining – GPO ( loguje všechno, i příkazy Exchange, AD admin center atd.,  které běží na pozadí!)

GPO cesta k nastavení:
Computer Policy: Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows PowerShell -> Turn on PowerShell Transcription
New commands v powershell v.5  ———
Compress-archive
Expand-archive

New-temporaryfile
Drive pouze – [system.io.file]::gettempfile()

Přístup do stránky (ctrl +c)
Get-clipboard -format

New-guid
Drive pouze – [guid]::newGuid()

Clear-recyclebin

Jak volat registry key:
Get-itempropertyvalue

Převody:
“hello world ” | Format-hex

Převedení zprávy do nečitelného textu :)(zakryptuj si to)
Crypto rfc5652 (base 64)
Protect-cmsmessage

Práce s balíčky 🙂
Get-package, find-package, remove -package