Powershell does not show all

Perhaps you have a same problem, which I have some minute ago. It is good time to write this show article and share with you how solve this trouble.

This is our problem:

PowershellNotShowAll

 

 

Solution is this variable – $formatenumerationlimit

When we set this variable to 200 -> $formatenumerationlimit = 200 , powershell will show us more. When I set variable to $formatenumerationlimit= -1, powershell will show us all

 

🙂

 

 

Jak naplnit atribut “thumbnailPhoto” pro fotku v AD kterou lze užít v MS Exchange, Lync,….

Připravte si fotku uživatele v *.jpg do max velikosti 10kb

Z powershellu s modulem ActiveDirectory zadejte.

$photo = [byte[]](Get-Content C:\jpg\photo.jpg -Encoding byte)
Set-ADUser user1 -Replace @{thumbnailPhoto=$photo}

 

Kontrola naplnění atributu

get-ADUser user1 -Properties thumbnailPhoto

 

 

 

Powershell – Jak vytvořit více po sobě jdoucích objektů (složka, soubor, atd…) a jejich vylistování

Jednoduchá ukázka, jak si můžete pomocí nástroje powershell vytvořit více po sobě jdoucích (název) objektů najednou.

pro informaci operátor % nahrazuje “where-object”

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_ -ItemType directory }
>2010..2020 | %{get-childitem -name rok*$_ }


Captubre

Déle ještě připojuji informaci, že při hledání používáme =  * představuje více znaků, ? pouze jeden. Ukázka viz. níže

VSN

Vytvoříme si soubory s příponou .txt 🙂

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_.txt -ItemType file }

Captubrelast

>5..8 | %{New-Item -name RDO$_’CZ’  -ItemType directory}

Nakonec ještě jak vytvořit více souborů s měnícím se číslem uvnitř názvu složky .

New-Item_spojeniSlov