Powershell – Jak vytvořit více po sobě jdoucích objektů (složka, soubor, atd…) a jejich vylistování

Jednoduchá ukázka, jak si můžete pomocí nástroje powershell vytvořit více po sobě jdoucích (název) objektů najednou.

pro informaci operátor % nahrazuje “where-object”

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_ -ItemType directory }
>2010..2020 | %{get-childitem -name rok*$_ }


Captubre

Déle ještě připojuji informaci, že při hledání používáme =  * představuje více znaků, ? pouze jeden. Ukázka viz. níže

VSN

Vytvoříme si soubory s příponou .txt 🙂

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_.txt -ItemType file }

Captubrelast

>5..8 | %{New-Item -name RDO$_’CZ’  -ItemType directory}

Nakonec ještě jak vytvořit více souborů s měnícím se číslem uvnitř názvu složky .

New-Item_spojeniSlov

 

Jak rozběhat síťové rozhraní v VM Oracle Linux 6.5, pod platformou Hyper-v v.3 (windows 8.1)

Tento článek je revizí postupu z linku viz.níže.
Původní postup popisuje úpravy na verzi Oracle Linux 6.3. Chtěl bych tímto poděkovat autorovi původního článku. Děkuji.
Postup mi pomohl a tak jsem ho zaznamenal pro další čtenáře, 
kteří budou tento problém řešit na novější verzi Oracle Linux než uvádí původní článek.
Link:http://blogs.technet.com/b/gbanin/archive/2013/04/02/how-to-install-oracle-linux-6-update-3-on-hyper-v-2012-with-lis-3-4.aspx
Stáhněte si Integration Services Hyper-V: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34603 
nebo je také najdete ve veřejné části mého úložiště OneDrive,
který najdete v pravém menu těchto stránek."LinuxICv34.iso"

Toto je zrevidovaný postup oživení síťové karty ve VM Oracle Linux.

Veškeré úpravy zde popsané děláte na vlastní zodpovědnost.
Provedeno úspěšně na Windows 8.1 Hyper-V v.3, VM OS Oracle Linux 6.5.

Edit /etc/grup.conf

# vi /etc/grub.conf set default = 1

1

 

vi /etc/sysconfig/kernel, smažte –uek  z  řádku DEFAULT KERNEL –uek

2

Proveďte restart ( povinné )

Vložte ISO LIS 3.4 do virtual dvd

Přihlašte se do OS

# mount /dev/cdrom /media

# cd /media/RHEL63

 6

Nainstalujte Hyper-V Integration Services

# ./install.sh

3

 

Shutdown VM

Přidejte sítový adaptér (ne legacy)

5

# cd /etc/sysconfig/network-scripts

# cp ifcfg-lo ifcfg-eth0

Nakonfigurujte IP , viz obrázek níže

Jestliže vám příkaz #ifconfig -a  vrátí jiné číslo sítového adaptéru, př. ifcfg-eth4, přejmenujte v /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 na ifcfg-eth4

# vi ifcfg-eth0

8

# vi /etc/sysconfig/network (jestliže neexistuje, vytvořte jej )

9

Konfigurace DNS

# vi /etc/resolv.conf

nebo proveďte přes GUI (vyvoláno příkazem níže)

# system-config-network utility

10

Nastartujete sítové rozhraní 0
# ifup eth0
Nechte si zobrazit nastaveni sítové karty
# ifconfig

Případně zkuste restartovat sítové rozhraní

# cd /etc/init.d/

#./network restart

No , mě se to povedlo, nyní můžu přistupovat k stanici přes Putty SSH, či můžu poslat VM na veřejnou síť, prostě podle potřeb.

11

jedná se info ohledně Linux Integration Services
#/sbin/modinfo hv_vmbus

Přikládám seznam dalších příkazů pro alternativu nastavení systému

system-config-authentication
system-config-date
system-config-display
system-config-kdump
system-config-keyboard
system-config-language
system-config-lvm
system-config-network
system-config-network-cmd
system-config-network-gui
system-config-network-tui
system-config-printer
system-config-securitylevel
system-config-securitylevel-tui
system-config-selinux
system-config-services
system-config-soundcard
system-config-time
system-config-users

 

 

 

MEMORY_TARGET not supported on this system = rozběhni si vlastní Oracle DB, ať máš na čem dělat úkoly do školy :)

O Linuxu na svém blogu nic nepíšu, ale dneska udělám vyjímku.

Tak jsme dostali za DU 🙂 rozběhnout testovací Oracle DB ve virtuálním prostředí. No měl jsem tu smůlu a několik dalších studentů, že již  připravený Linux + Oracle BD od Oraclu nechtěl naběhnout. Konkrétně mi to hodilo “This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU. Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU.”

 

No podporu VT-d jsem měl zaplou, navíc používám Windows 8.1 x64  + Hyper-V……..  Chvilku jsem se zabýval jak to rozběhat na VirtualBoxu, ale moc času jsem s tím ztratit nechtěl. Sehnal jsem si tedy již nainstalovaný Oracle Linux x64 od kolegy. Oracle DB jsem trochu ponastavil (:) hodně mi pomohl internet) a spustil. Když jsem však zkusil DB spustit příkazem “startup”

dostal jsem hlášku  – “MEMORY_TARGET not supported on this system”

Řešení je následující, dostaňte se do Linux shell.

editujte podle obrázu, velikost paměti nedávejte větší než máte dostupnout RAM = #vi /etc/fstab  a pak raději proveďte restart serveru “příkaz” # init 6

oracle

 

 

convert VHD to VMDK

 

Use useful tool StarWind, which You will find in my OneDrive and convert VHD to VMDK 🙂 – StarWind nástroj pro zkonvertovaní VDH najdete na těchto stránkách v pravé části “Veřejné”.

OneDrive is on right side of this WebPage.

 

Výstřižek

 

 

How convert VHDX to VHD / Jak zkonvertovat VHDX do VHD , Windows 8.1 x64 + Hyper-V

My OS is  Windows 8.1 x64 + Hyper-V feature, powershell v4,

[environment]::Version

Major Minor Build Revision
—– —– —– ——–
4 0 30319 34011

 

 

———————————————————————————-

Run Powershell as Administrator, use command Convert-VHD
Convert-VHD -Path ‘.\OracleLinux po instalaci ORADB a httpd.vhdx’ -DestinationPath ‘.\OracleLinux po instalaci ORADB a httpd.vhd’

 

VHDXtoVHD