Jak znovu vytvořit existující user domain účet na Win Vista

Již se možná někomu stalo , že počítač v doméně , který používá třeba vaše účetní a přihlašuje se na něj domain účtem měl př. problémy se  spuštěním nějaké aplikace , která na tom samém počítači pod jiným účtem běhá.  Ve win XP bylo rychlejší než přeinstalace OS , vytvoření nového profilu uživatele. Stačilo  jako administrator domain  účet vaší účetní přejmenovat  a nechat ji znovu se na počítač přihlásit. 🙂 Ups a nový profil byl na světě.

Ale pod win Vista , win 7 to již není tak snadné. Při pokusu o vytvoření nového profilu vám windows ohlásí že je něco špatně s původním profilem a že jste nyní ve tzv. template profilu a veškerá nastavení se z profilu ztratí po odhlášení uživatele.

Je totiž zapotřebí smazat záznam z registru – uživatelův SID !!!

tady je cesta kde jej najít.

HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE  /  Microsoft / Windows NT / Current Version / ProfileList

Good Luck 🙂

jak vytvořit vlastní ADM/ADMX soubor

Vše píšeme v notepadu , nebo prostě v nějakém textovém editoru a ukládáme místo .txt na name.adm , admx

.adm jsou používány pro Server 2003 , xp … je možné použít a editovat pod serverem 2008.

.admx jsou určené pro Server 2008 , Vista a výše .

CLASS USER      =  ( HKEY_CURRENT_USER)  nebo  CLASS COMPUTER  = ( HKEY_LOCAL_MACHINE) – určuje jaké nastavení se bude používat   User Configuration  / Computer Configuration.

CATEGORY ”  název kategorie – vytvoří složku v politice pod Classic Administrative Templates ( ADM)”

POLICY  “název politiky- určujete vy”

KEYNAME “cesta v registru př. Control Panel\keyboard”  HKEY_CURRENT_USER nepíšeme je určen již třídou  CLASS na žačátku .adm souboru

PART  ” název – určujete vy”

EDITTEXT

VALUENAME “název opravdové hodnoty”

END PART

END POLICY

END CATEGORY

odkaz na Microsoft pages : http://support.microsoft.com/?scid=kb;en-us;225087&x=11&y=11

př.

CLASS USER
CATEGORY “Additional Outlook 2003 Settings”
CATEGORY “Tools | Options”
CATEGORY “Preferences”
CATEGORY “Junk E-mail”
POLICY “Import Junk Mail Lists into Outlook”
KEYNAME “Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Mail
PART “Check to import junk mail lists” CHECKBOX
VALUENAME  “JunkMailImportLists

VALUEON NUMERIC 1
VALUEOFF NUMERIC 0
END PART
END POLICY
END CATEGORY
END CATEGORY
END CATEGORY
END CATEGORY

Přidání důvěryhodných email adres do Outlooku 2003/2007 pomocí GPO

Pro Office 2003 , 2007 se SP2 a aktualizacemi

V případě že budeme vyžadovat přidat adresu, do cesta – Outlook- nastroje-možnosti-Nevyžádaná pošta- bezpeční odesilatelé ( safe senders ) pro více uživatelů  v doméně, je dobré použít k tomu domain policy.

Group policy jsem si já vytvořil dvě a to proto, že mám v organizaci uživatele jak s Office 2003  tak s Office 2007.

Jelikož se od sebe cesty k souborům Office 2003 a 2007 a  v registrech  liší, budeme potřebovat i rozdílné .adm soubory.

Budeme tedy potřebovat soubory typu  outlk12.adm pro Outlook 2007 a outlk11.adm pro Outlook 2003 , které se dají stáhnout z webu Microsoft

Office 2007 – http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92d8519a-e143-4aee-8f7a-e4bbaeba13e7&displaylang=en

Office 2003 – http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4bb7cb10-a6e5-4334-8925-3bcf308cfbaf&displaylang=en

stáhněte a nainstalujte kamkoli , používat v tomto případě budete jen již zmíněné .adm soubory.

Dále je potřeba si připravit a vytvořit ručně .adm soubory, které nám pomohou změnit hodnotu v registrech na stanicích  pro úspěšný import seznamu důvěryhodných odesílatelů.

pro Outlook 2003 – ( vložte do txt souboru a potom jej přejmenujte př. importoutlk2003.adm)

CLASS USER
CATEGORY “Additional Outlook 2003 Settings”
CATEGORY “Tools | Options”
CATEGORY “Preferences”
CATEGORY “Junk E-mail”
POLICY “Import Junk Mail Lists into Outlook”
KEYNAME “Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Mail”
PART “Check to import junk mail lists” CHECKBOX
VALUENAME JunkMailImportLists
VALUEON NUMERIC 1
VALUEOFF NUMERIC 0
END PART
END POLICY
END CATEGORY
END CATEGORY
END CATEGORY
END CATEGORY

pro Outlook 2007 – ( vložte do txt souboru a potom jej přejmenujte př. importoutlk2007.adm)

CLASS USER

CATEGORY “Junk E-mail For Outlook 2007”

KEYNAME Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\Mail

POLICY “JunkMailImportLists”

VALUENAME JunkMailImportLists

VALUEON NUMERIC 1

VALUEOFF NUMERIC 0

END POLICY

END CATEGORY

Nyní si .adm soubory nakopírujte  na Domain Controller.
Také si připravte .txt soubor s obsahem důvěryhodných odesílatelů. Do textového souboru napíšete adresu odesílatele ( jeden řádek , jeden odesílatel)
*@gmail.com
jarda@email.cz
Místo kde bude  .txt soubor uložen nechám na vás. , ja si jej umístil na DC  do složky  která musí být sdílená – práva dejte  př. everyone – Read
Otevřete si – Group Policy Management Editor a vytvořte si nejlépe novou policy. Otevřte – Policies – a pravé tlačítko myši na Administrative  Templates – ADD/Remove Templates.
naimportujte adm soubory pro daný Office (Outlook )
Po importu se vám pod User Configuration – Policies –  Administrative  Templates –  objeví  ( v případě Outlook 2003 )
Microsoft Office Outlook  2003
– Tools | Options – preferences – Junk E-mail – nastavte Specify path to safe senders list
( př. \\ad1\sslist.txt )

Additional Outlook 2003 Settings
– Tools | Options – preferences – Junk E-mail – nastavte Import Junk MAil Lists into Outlook na ENABLE a zaškrtněte Check to Import junk mails lists
Stejný postup udělejte s integrací pro Outlook 2007.
nalinkujte si policy na na OU s uživateli , kterým chcete list naimportovat  a pro rychlejší integraci  si v command line zadejte příkaz GPUPDATE
Na klientské stanici se odhlašte a znovu přihlašte. Spusťte Outlook a zkontrolujte – Outlook- nastroje-možnosti-Nevyžádaná pošta- bezpeční odesilatelé ( safe senders )
🙂