How change scope / jak změnit scope pro vyhledávání a práci s objekty(mailbox) v celém AD Forestu (AD, MS Exchange 2010/2013)

V případě členitého AD Forestu se nám při vyhledávání objektů (např. mailboxů) v jiné než v ROOT domain stane,  že objekt nebyl nalezen. Můžeme použít  Get-Mailbox -IgnoreDefaultScope,  ale ne vždy nám to problém vyřeší.

Pro změnu scope a odstranění překážek nám nejvíce pomůže příkaz

Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True

 

🙂

Sent Items Management Feature – copy of send message to source mailbox (owa MS Exchange 2010 SP3 RU2)

We have user1 and user2

user2 has permission to “Send As” user1

Add-ADPermission “user1” -User “user2” -ExtendedRights “Send-As”

Although I set options in OWA “copied to your Sent Items folder and to the sender’s Sent Items folder” , still does not work

after this command it is working well

Set-MailboxSentItemsConfiguration “user1” -SendAsItemsCopiedTo SenderAndFrom

 

🙂 nice

How figure out MS Exchange 2010 schema version – Forest rangeUpper / Jak zjistit verzi schema MS Exchange 2010

cmd
c:\>dsquery * CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt,cn=schema,cn=configuration,dc=lab,dc=fujitsu,dc=local -scope base -attr rangeUpper

“Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion” – powershell alternative for DisplayVersion

🙂
Exchange Version               Forest rangeUpper attribute of ms-Exch-Schema-Version-Pt
Exchange 2000 RTM           4397
Exchange 2000 SP3            4406
Exchange 2003 RTM           6870
Exchange 2003 SP1            6870
Exchange 2003 SP2            6870
Exchange 2007 RTM          10637
Exchange 2007 SP1            11116
Exchange 2007 SP2            14622
Exchange 2007 SP3            14625
Exchange 2010 RTM            14622
Exchange 2010 SP1            14726
Exchange 2010 SP2            14732
Exchange 2010 SP3            14734
Exchange 2013 RTM            15137
Exchange 2013 CU1            15254
Exchange 2013 CU2            15281
Exchange 2013 CU3            15283

Exchange 2013 SP1            15292