How set static global catalog on MS Exchange Server 2010

Show current settings

Powershell:    get-ExchangeServer -identity <servername> -status | fl

Powershell:   get-ADServersettings | fl

 

you can find info in the Event log/app id = 2080

———————————————————————————

Set Static GC Server

Powershell: Set-ExchangeServer -Identity <servername> -StaticGlobalCatalogs <FQDN of DC GC >                            “If  you want to go back, change <FQDN of DC GC > to $Null  ”

———————————————————————————

Show key in Registry

[PS] C:\Windows\system32>$key=get-itemProperty “HKLM:\system\CurrentControlSet\services\MSExchange ADAccess\Profiles\Default\UserGC1” | select -Property HostName | fl HostName

[PS] C:\Windows\system32>$key

———————————————————————————

For change , restart MS Exchange services or restart server

🙂

 

How change scope / jak změnit scope pro vyhledávání a práci s objekty(mailbox) v celém AD Forestu (AD, MS Exchange 2010/2013)

V případě členitého AD Forestu se nám při vyhledávání objektů (např. mailboxů) v jiné než v ROOT domain stane,  že objekt nebyl nalezen. Můžeme použít  Get-Mailbox -IgnoreDefaultScope,  ale ne vždy nám to problém vyřeší.

Pro změnu scope a odstranění překážek nám nejvíce pomůže příkaz

Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True

 

🙂

Sent Items Management Feature – copy of send message to source mailbox (owa MS Exchange 2010 SP3 RU2)

We have user1 and user2

user2 has permission to “Send As” user1

Add-ADPermission “user1” -User “user2” -ExtendedRights “Send-As”

Although I set options in OWA “copied to your Sent Items folder and to the sender’s Sent Items folder” , still does not work

after this command it is working well

Set-MailboxSentItemsConfiguration “user1” -SendAsItemsCopiedTo SenderAndFrom

 

🙂 nice