Jak virtualizovat PC, NB s OS(Windows Vista, Windows 7, Windows 8) bez SCVMM do Hyper-v

Na fyzickém železe proveďte standardní BackUp přes WBAdmin (nebo přes grafiku), (je možné systém zazálohovat i jiným SW, který vám vytvoří image OS )

Proveďte tedy Full BackUp systému na nějaký USB disk, či do IDE VHD, VHDX (já jsem použil 2,5 USB disk).

Vytvořte virtuál, který bude mít disk o celkové velikosti stejné či vyšší než měl fyzický počítač.(vytvořte nejlépe „dynamic disk“)(windows backup je totiž bitová kopie), v případě, že pro BackUp použijete nástroj třetí strany a vytvoříte image, která nebude bitovou kopií OS, může být disk i menší velikosti.

Na host serveru či Win 8 s Hyper-v si vytvoříme VHD disk (IDE) přes disk management, na který nakopírujeme backup(Hyper-v standartně neemuluje USB a tak si náš backup na USB disku k Virtuálu nepřipojíme)

VHD s nakopírovanou IMAGE připojíme jako druhý disk k cílovému virtuálnímu počítači.

Pustíme Virtuál a použijeme instalační medium pro možnou obnovu z windows BackUp.

Obnovíme Image.

Provedeme restart virtuálu.

OS nám nenabíhá 🙁

Vybereme při bootu obnovu/oprava systemu , a dostaneme se do CMD.

Pusťte regedit.exe

Klikněte na HKLM a jděte do File(Soubor v CZ *vlevo nahoře*) a vyberte „LOAD HIVE“ a vyberte přesně „C:\Windows\System32\config\system

Budete požádáni o jméno HIVE, napište cokoli :), jedná se pouze o identifikaci, pod kterou najdete v regedit cestu k system registru , který jsme vložili

 

Jděte do computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\intelide

Nastavte START na 0

0 = Boot

1 = System

2 = Automatic

3 = Manual

4 = Disabled

 

Restartujte Virtuál a je to 🙂

 

Screen Shot1: zde najdete jake ovladače používá OS v Hyper-V, VMWare používá jiné

service-disk

 

 

Screen Shot2: místo v registru kde je třeba změnit hodnotu 3 na 0

regedit

Does CPU support SLAT for Hyper-V on client machine ( Windows 8 x64 virtualization )

Hi ,

For test if your CPU is ready for Windows 8 x64 Hyper-V , you should  first test  it through – coreinfo.exe tool by Mark Russinovich –http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/cc835722.aspx or in my SkyDrive – „Veřejne“ on right side of this web page

run cmd.exe as administrator and start coreinfo.exe with parameter -v like below in the picture

coreinfo

My laptop is ready for installing feature Hyper-V on Windows 8 x64 🙂

I can not start my VM in Hyper-V (MS s2k8 R2 ) Event ID 12030, 1201

„VM name “ Failed to start .( virtual  machine ID  xxxxxxxxxx )

I had a problem with start my VM in Hyper-V Server 2008 R2 server. I found this case.

 

Probably  you have a Machine which CPU  – Advanced Vector Extension  ( Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) is a set of instructions for doing Single Instruction Multiple Data (SIMD) operations on Intel® architecture CPUs. These instructions extend previous SIMD offerings (MMX™ instructions and Intel® Streaming SIMD Extensions (Intel® SSE)) by adding the following new features: The 128-bit SIMD registers have been expanded to 256 bits. Intel® AVX is designed to support 512 or 1024 bits in the future. Three-operand, nondestructive operations have been added. Previous two-operand instructions performed operations such as A = A + B, which overwrites a source operand; the new operands can perform operations like A = B + C, leaving the original source operands unchanged. A few instructions take four-register operands, allowing smaller and faster code by removing unnecessary instructions. Memory alignment requirements for operands are relaxed. A new extension coding scheme (VEX) has been designed to make future additions easier as well as making coding of instructions smaller and faster to execute.)-brief extract  from Intel web page

Visit this Microsoft web page  !!!!

http://support.microsoft.com/kb/2517374