Jak na změnu velikosti přílohy v MS Exchange

Pokud si budete přát změnit velikost příloh, které uživatelé mohou posílat uvnitř i mimo organizaci MS Exchange, někdy nestačí jen změnit hodnoty na globálním nastavení, send a receive konektorech. Klidně se může stát, že po změně velikosti se uživatelům stále nedaří posílat větší přílohy. Ať už vy nebo někdo jiný mohl v minulosti upravit hodnoty i na jiných místech MS Exchange. Tabluka viz. níže obsahuje příkazy , které je dobré mít v paměti v případě, že standartní změna nastavení nestačí.

Obecný příkaz GET Vylistování objektů, které nemají hodnoty v default, tedy nastaveno na UNLIMITED
Get-ForeignConnector | fl Name,MaxMessageSize
Get-SendConnector | fl Name,MaxMessageSize
Get-ReceiveConnector | fl Name,MaxMessageSize
Get-ADSiteLink | fl Name,MaxMessageSize get-ADSiteLink | where-object {$_.MaxMessageSize -ne “unlimited” }
Get-RoutingGroupConnector | fl Name,MaxMessageSize
Get-TransportConfig | fl MaxSendSize,MaxReceiveSize
Get-DistributionGroup | fl name,MaxSendSize,MaxReceiveSize get-distributiongroup | where-object {$_.MaxSendSize -ne “unlimited” }
Get-DynamicDistributionGroup | fl name,MaxSendSize,MaxReceiveSize get-DynamicDistributionGroup | where-object {$_.MaxSendSize -ne “unlimited” }
Get-Mailbox | fl name,MaxSendSize,MaxReceiveSize get-Mailbox | where-object {$_.MaxSendSize -ne “unlimited” }
Get-MailContact | fl name,MaxSendSize,MaxReceiveSize get-MailContact | where-object {$_.MaxSendSize -ne “unlimited” }
Get-MailPublicFolder | fl name,MaxSendSize,MaxReceiveSize get-MailPublicFolder | where-object {$_.MaxSendSize -ne “unlimited” }
Get-MailUser | fl name,MaxSendSize,MaxReceiveSize get-MailUser | where-object {$_.MaxSendSize -ne “unlimited” }

Šetřič obrazovky s tématem kultovního filmu Matrix :)

Nevím co mě to popadlo, ale asi 14 let od vydání prvního dílu tohoto kultovního filmu jsem opět zatoužil, mít šetřič obrazovky s tématem Matrix. No Většina těchto šetřičů frčela v době, kdy bylo standartem mít nainstalovaný Win 98 – Win XP. Taky asi všechny šetřiče, které jsou dostupné ke stáhnutí končí podporou Win XP. Několik jsem jich vyzkoušel a musím říct, že mě to téměř odradilo, mít explicitní šetřič na NB, který používám i v práci. Naštěstí jsem je všechny nejdříve testoval na NB, který používám jen pro testování apod.  Většina z vyzkoušených šetřičů, které vyžadovali instalaci, šli nainstalovat (instalace mi v případě šetřiče moc nepotěšila). Po instalaci pak šetřič buď vůbec neběhal, nebo jen žral výkon a  obraz s šetřičem se sekal :(. Nakonec jsem objevil jeden na webu stahuj.cz,  konkrétně na stránce –  http://www.stahuj.centrum.cz/uprava_plochy/screensavery/yzmatrix-screen-saver/

V mém Veřejném úložišti OneDrive, na těchto stránkách můžete najít soubor yzmatrix.scr, který jsem vytáhl z testovacího NB po instalaci. Instalace pravděpodobně neudělá nic jiného než, že tento soubor rozbalí do složky c:\windows. Pro ty, kteří se chtějí instalaci raději vyhnout je vám k dispozici. Jak jsem již napsal, soubor pak zkopírujte do C:\WINDOWS.

Matrix

 

Instalace Full Server Gui ze Server Core 2012 R2 bez připojení k internetu

Postup najdete všude na internetu. Také jsem jeden z nich použil a níže je uvedený ověřený konkrétní postup a konkrétní příkazy.

Pro postup jsem použil nástroj a jeho CMD příkazy DISM (Deployment Image Servicing and Management) namísto powershell příkazu Enable-WindowsOptionalFeature, který stejně volá zmíněný nástroj.

 

1) Vytvorte slozku pro budouci pouziti
# mkdir c:\mountdir

2) Zjisteni cisla indexu vhodne licence (SERVERDATACENTER, SERVERDATACENTERCORE, ……………) <drive> představuje cestu k instalačnímu mediu DVD
# Dism /get-wiminfo /wimfile:<drive>:sources\install.wim

3) Namountovani WIM file
# Dism /mount-wim /WimFile:<drive>:\sources\install.wim /Index:<číslo INDEXU – step 2 > /MountDir:c:\mountdir /readonly

4) Instalace Full Server GUI
# Dism /online /enable-feature /featurename:servercore-fullServer /featurename:Server-gui-shell /featurename:server-gui-mgmt /source:D:\sources\winsxs

5) Restart Serveru

WP_20140507_002