Troubleshooting boot procesu – Microsoft Windows

V případě pomalého startu, restartování, vypínání či pomalého běhu operačního systému Windows existuje mnoho nástroju na jeho analýzu.  My se podíváme na to jak analyzovat boot proces operačního systému Windows 8.1.(stejný postup platí i pro ostatní verze windows). Pro záznam  a následnou analýzu použijeme volně dostupné nástroje z dílny Microsoftu  “Windows Assessment and Deployment Kit” který obsahuje Windows Performance Recorder (WPR) a Windows Performance Analyzer (WPA).

ke stáhnutí zde: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652

Nainstalujte na OS WPR a WPA

Nejdříve je nutné pustit si WPR.

WPR

 

Můžeme také použít CLI.   “xbootmgr -help”

CLIxbootmgr

Já jsem použil příkaz pro vytvoření souboru s údaji o boot procesu s parametry zde:  xbootmgr -trace boot -traceflags base+latency+dispatcher -stackwalk profile+cswitch+readythread -notraceflagsinfilename -postbootdelay 10

Soubor, který je po restartu systému vygenerován se uloží do cesty c:\windows\system32

Soubor otevřte ve WPA, stačí dvojklik na soubor. Nyní máte k dispozici informace z boot procesu vašeho OS. S analýzou dalších zdrojů  budete postupovat obdobně. Ve WPA lze filtrovat a krásně analyzovat stavy měření. Program však vyžaduje trochu praxe pro přehlednou práci s ním a to už nechám na každém z vás.

3

🙂

 

 

 

 

 

SCOM – ports

Operations Manager 2007 SP1 Component A Port Number and Direction Operations Manager 2007 SP1 Component B Configurable Note
root management server 1433 —> Operations Manager database Yes (Setup)
management server 1433 —> Operations Manager database Yes (Setup)
management server 5723, 5724 —> root management server No Port 5724 must be open to install this component and can be closed once this component has been installed.
gateway server 5723 —> root management server No
root management server 1433 —> Reporting data warehouse No
Reporting server 5723, 5724 —> root management server No Port 5724 must be open to install this component and can be closed once this component has been installed.
Operations console 5724 —> root management server No
Connector framework source 51905 —> root management server No
Web console server 5724 —> root management server No
Web console browser 51908 —> Web console server Yes (IIS Admin) Port 51908 is the default port used when selecting Windows Authentication. If you select Forms Authentication, you will need to install an SSL certificate and configure an available port for https functionality for the Operations Manager 2007 WebConsole Web site.
connected root management server (Local) 5724 —> connected root management server (Connected) No
Agent installed using MOMAgent.msi 5723 —> root management server Yes (Setup)
Agent installed using MOMAgent.msi 5723 —> management server Yes (Setup)
Agent installed using MOMAgent.msi 5723 —> gateway server Yes (Setup)
gateway server 5723 —> management server Yes (Setup)
Agent (Audit Collection Services forwarder) 51909 —> management server Audit Collection Services collector Yes (Registry)
Agentless Exception Monitoring data from client 51906 —> management server Agentless Exception Monitoring file share Yes (Client Monitoring Wizard)
Customer Experience Improvement Program data from client 51907 —> management server (Customer Experience Improvement Program End) Point Yes (Client Monitoring Wizard)
Operations console (reports) 80 —> SQL Reporting Services No The Operations console uses Port 80 to connect to the SQL Reporting Services Web site.
Reporting server 1433 —> Reporting data warehouse Yes
management server (Audit Collection Services collector) 1433 —> Audit Collection Services database Yes

How set static global catalog on MS Exchange Server 2010

Show current settings

Powershell:    get-ExchangeServer -identity <servername> -status | fl

Powershell:   get-ADServersettings | fl

 

you can find info in the Event log/app id = 2080

———————————————————————————

Set Static GC Server

Powershell: Set-ExchangeServer -Identity <servername> -StaticGlobalCatalogs <FQDN of DC GC >                            “If  you want to go back, change <FQDN of DC GC > to $Null  ”

———————————————————————————

Show key in Registry

[PS] C:\Windows\system32>$key=get-itemProperty “HKLM:\system\CurrentControlSet\services\MSExchange ADAccess\Profiles\Default\UserGC1” | select -Property HostName | fl HostName

[PS] C:\Windows\system32>$key

———————————————————————————

For change , restart MS Exchange services or restart server

🙂