How to reconfigure ADFS Proxy Server

What to do to fix the problem. Affected server was  Sxxxxxxx.

 

Opened up the Remote Access management console and You see red. The red color is nice but in this case it means that something is wrong.

1_LI

 

 

We needed to reset WAP configuration, in Registry we changed value 2 = configured to the Value 1 = not configured

2

 

 

Use powershell.exe Install-WebApplicationProxy -CertificateThumbprint “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” -FederationServiceName “xxxxxx.com” (but it did not work for me same good as GUI for server ADFS 3.0 S2K12 R2 🙁 ….)

or through console Remote Access management we configured WAP again. It requires name of ADFS service – xxxxxxxxxxx.com, usually service account – axxxxxx  and choose the right certificate –  right ADFS certificate with name xxxxxxxxxxx.com. Although we did this, the service tried to use different, self-signed certificate , In ADFS event log we could see „Unable to retrieve proxy configuration data from the Federation Service + thumbprint  of bad certificate not our ADFS certificate “ In mmc.exe we could see only the certificate for MS SCOM, xxxxxxxxxxx.com and some expirated self-signed certificates but we could not see the certificate with thumbprint found in event log. By Powershell  we could list it (example is below), we found bad certificate + others and we removed all certificates self-signed certificate.

 

Get-WebApplicationProxySslCertificate, Get-ChildItem -Path cert:\LocalMachine\My | FL FriendlyName, Thumbprint, Subject, NotBefore, NotAfter

3_LI

 

When we removed the self-signed certificates, we tried to complete the wizard again and it was success

4_LI

 

 

Now it is working well. Do not worry that we see server xxxxxx twice, we could see it because in my case we configured WAP after the server has been configured with postfix (full computer name), because for MS SCOM monitoring it is require.

 

5_LI 6_LI

 

 

The result of testing availability https://[name of your ADFS]/adfs/ls/IdpInitiatedSignon.aspx from internet. Tested from page – https://www.site24x7.com/check-website-availability.html

 

7_LI

 

Active Directory on Windows Server version(DFL, FFL) – new features

 

 List of changes with Domain and Forest functional levels

 

2008 Domain functional level:

 • Multiple password policies per domain
 • User-viewable last logon information
 • Increased Kerberos encryption
 • DFS replication for SYSVOL shares

 

2008 R2 Domain functional level:

 • Better and more automated service account management
 • Security logs and access lists based on authentication type

 

2008 R2 Forest functional level:

 •  AD „recycle bin“

 

2012 R2 Domain functional level:

 • Restricted admin mode – Mstsc /restrictedadmin (it is not store admin passwordon remote desktop to LSA)
 • LSA Protection
 • Protected user groups
 • Authentication Polices
 • Silos (management for authentication polices)
 • COMPOUND ID
 • Kerberos Armoring

 

2012 R2 Forest functional level:

 • nothing

2016 forest functional level:

All of the features that are available at the Windows Server 2012R2 forest functional level, and the following features, are available:

 • Privileged access management (PAM) using Microsoft Identity Manager (MIM) (Groups memebrship expiration – JIT, JEA)

2016 domain functional level:

All default Active Directory features, all features from the Windows Server 2012R2 domain functional level, plus the following features:

 • DCs can support rolling a public key only user’s NTLM secrets.
 • DCs can support allowing network NTLM when a user is restricted to specific domain-joined devices.
 • Kerberos clients successfully authenticating with the PKInit Freshness Extension will get the fresh public key identity SID. – > https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8070/?include_text=1
 • Temporary Group Membership : It will need to enable the Privileged Access Management Feature in Windows Server 2016 forest

For more information see What’s New in Kerberos Authentication and What’s new in Credential Protection

 

MS Exchange 2010 v DAG-u je choulostivý na změnu fyzických sektorů při replikaci transakčních logů v režimu „block mode“

images

Jestli máte MS Exchange 2010 server v DAG-u na více mašinách a neprovádíte pravidelné instalace firmware na diskové řadiče serverů, může se vám přihodit jedna nepříjemnost. Známá věc je, že pro možnost mít Mailbox servery v DAG-u je zapotřebí, aby všechny členské servery měli stejné označení pro jména, jednotky disků, kde budou uloženy DB a transakční logy. Také se to ale týká velikosti fyzických sektorů disků. Mimochodem tuto informaci najdete na oficiálním webu Microsoftu –  Exchange storage configuration options V default nastavení budete mít pravděpodobně velikost fyzických sektorů na 512B. V případě, že se vám poškodí řadič, nebo je zapotřebí vyměnit baterku na řadiči disků vám obvykle servisák spolu s komponentou provede i instalaci nejnovějšího firmware a tím vám v některém případě automaticky změní instalací velikost fyzických sektorů.

Obecně s tím nebude problém, protože dnešní operační systémy podporují tzv. Advanced format, odkaz na pěkný článek – advanced-format-prichazeji-pevne-disky-se-4k-sektor

Ovšem v případě, že máte MS Exchange 2010 SP1 a vyšší, replikace transakčních logů vám poběží ve výchozím nastavení v režimu „Block Mode“, tedy používání bufferů na všech Mailbox serverech v DAG-u. MS Exchange vám kontroluje velikost datových bloků a v případě nesouladu velikosti fyzických sektorů na pasivní kopii Db + Transakční log vám přestane zapisovat a aktualizovat data v pasivní kopii DB.  Jak toto vyřešit ? Provést aktualizaci na všech serverech a tedy v některých scénářích provést dost práce, u které se můžete i trochu zapotit :). Protože se může jednat částečně i o virtuální servery, připravil jsem malou ukázku otestování disků VHD a VHDX na již aktualizovaném diskovém řadiči (aktualizace provedla změnu velikosti fyzických sektorů z 512B na 4KB) Server Fujitsu Primergy RX300 S6

Tady to je: )

 

Physical Disks (Server Fujitsu Primergy RX300 S6)

 

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo c:

NTFS Volume Serial Number :       0x4028750a28750068

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x000000003a27e7ff

Total Clusters :                  0x000000000744fcff

Free Clusters  :                  0x0000000006f5df5d

Total Reserved :                  0x0000000000000ff0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x000000000be00000

Mft Start Lcn  :                  0x00000000000c0000

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x00000000000cbe00

Mft Zone End   :                  0x00000000000cc820

Resource Manager Identifier :     B2BFCF04-1D79-11E4-9ACC-0019999200EA

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo f:

NTFS Volume Serial Number :       0x0ea859aba85991d7

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000073f7dff

Total Clusters :                  0x00000000073f7dff

Free Clusters  :                  0x00000000054926b4

Total Reserved :                  0x0000000000020040

Bytes Per Sector  :               4096

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 4096

Clusters Per FileRecord Segment : 1

Mft Valid Data Length :           0x0000000000100000

Mft Start Lcn  :                  0x00000000000c0000

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x00000000000c0100

Mft Zone End   :                  0x00000000000cc820

Resource Manager Identifier :     CBF966D0-1F65-11E4-80B9-0019999CD753

 

 Virtuální disky VHD, VHDX používané v Microsoft OS a Hyper-V  umístěné na fyzických discích viz. výše

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhd disk H: je ulozen na disku C:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo h:

NTFS Volume Serial Number :       0xa0da4950da4923be

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       512

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3C4-372D-11E4-80BA-0019999CD753

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhdx disk I: je ulozen na disku C:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo I:

NTFS Volume Serial Number :       0x6cce64b8ce647be8

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3D3-372D-11E4-80BA-0019999CD753

PS C:\Users\administrator.VDI>

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhd disk J: je ulozen na disku F:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo J:

NTFS Volume Serial Number :       0x1a0487290487074b

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       512

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3ED-372D-11E4-80BA-0019999CD753

 

 

PS C:\Users\administrator.VDI> #vhdx disk k: je ulozen na disku F:

PS C:\Users\administrator.VDI> fsutil fsinfo ntfsinfo k:

NTFS Volume Serial Number :       0x6c8ca2ec8ca2b04e

NTFS Version   :                  3.1

LFS Version    :                  2.0

Number Sectors :                  0x00000000001f27ff

Total Clusters :                  0x000000000003e4ff

Free Clusters  :                  0x000000000003d17f

Total Reserved :                  0x000000000001f2c0

Bytes Per Sector  :               512

Bytes Per Physical Sector :       4096

Bytes Per Cluster :               4096

Bytes Per FileRecord Segment    : 1024

Clusters Per FileRecord Segment : 0

Mft Valid Data Length :           0x0000000000040000

Mft Start Lcn  :                  0x0000000000014c55

Mft2 Start Lcn :                  0x0000000000000002

Mft Zone Start :                  0x0000000000014c40

Mft Zone End   :                  0x000000000001c900

Resource Manager Identifier :     2D8AC3FD-372D-11E4-80BA-0019999CD753

Instalace Full Server Gui ze Server Core 2012 R2 bez připojení k internetu

Postup najdete všude na internetu. Také jsem jeden z nich použil a níže je uvedený ověřený konkrétní postup a konkrétní příkazy.

Pro postup jsem použil nástroj a jeho CMD příkazy DISM (Deployment Image Servicing and Management) namísto powershell příkazu Enable-WindowsOptionalFeature, který stejně volá zmíněný nástroj.

 

1) Vytvorte slozku pro budouci pouziti
# mkdir c:\mountdir

2) Zjisteni cisla indexu vhodne licence (SERVERDATACENTER, SERVERDATACENTERCORE, ……………) <drive> představuje cestu k instalačnímu mediu DVD
# Dism /get-wiminfo /wimfile:<drive>:sources\install.wim

3) Namountovani WIM file
# Dism /mount-wim /WimFile:<drive>:\sources\install.wim /Index:<číslo INDEXU – step 2 > /MountDir:c:\mountdir /readonly

4) Instalace Full Server GUI
# Dism /online /enable-feature /featurename:servercore-fullServer /featurename:Server-gui-shell /featurename:server-gui-mgmt /source:D:\sources\winsxs

5) Restart Serveru

WP_20140507_002